kURSUS sEPENUH mASA

SIJIL FESYEN DAN PAKAIAN
CARA PERMOHONAN

Bahagian Fesyen dan Pakaian (KK Cawangan Kuala Nerus)

 Mulakan langkah juara anda bersama kami!

Program Sijil Fesyen dan Pakaian merupakan salah satu program yang terdapat di Kolej Komuniti Cawangan Kuala Nerus. Pelbagai kejayaan telah dimenangi oleh program ini dan terbukti menjadi pemain Tvet yang berkualiti.

Ke Atas